top of page

Novinky

Vystavování a podávání návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči

Na základě aktualizovaného stanoviska MZ ČR ve věci vystavování a podávání návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči ("lázeňská péče"), si Vás dovolujeme informovat o tom, že návrh na lázeňskou péči vystavuje vždy lékař, který tuto péči indikuje, tedy ambulantní specialista, a to na základě přílohy 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

 

Všeobecný praktický lékař je do tohoto procesu zapojen pouze, je-li zapotřebí doplnit některé informace, které ambulantní specialista nemá k dispozici, ale i tak pouze přikládá tyto doplňující informace k již vyplněné žádosti. Prosím berte tuto skutečnost na vědomí, ušetříte tak drahocenný čas sobě i nám.

Aktuálně: Blog
bottom of page