top of page

Mgr. Kateřina Raková

Zdravotní sestra

Kateřina (1).jpg

Střední zdravotnickou školu v Plzni ukončila maturitou v roce 1982. Nastoupila jako sálová sestra na oddělení chirurgie a traumatologie ve Fakultní nemocnici Motol. V letech 1987 - 1988 absolvovala specializační studium v oboru instrumentování na operačním sále v Institutu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně. Ve fakultní nemocnici v Motole pracovala až do roku 2004. 
Od roku 2005 pracovala jako zdravotní sestra v soukromé neurologické a onkologické ambulaci.
V roce 2007 začala studovat Vysokou školu ošetřovatelství a sociální práce v Příbrami kterou dokončila v roce 2012.
Od roku 2016 je součástí našeho týmu.

MUDr. Ondřej Tefr, MHA

Lékař se specializovanou způsobilostí

Po šestiti letém studiu všeobecného lékařství na 1.Lékařské fakultě University Karlovy v Praze nastoupil na kliniku Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici Motol. Práce na této klinice mu přinesla cenné zkušenosti při řešení urgentních stavů u těžce nemocných pacientů a důležité informace o managementu a chodu největšího zdravotního zařízení v ČR. Od roku 2015 spolupracuje na chodu ordinace praktického lékaře s MUDr. Gabrielou Hauserovou, V roce 2021 složil atestační zkoušku v oboru Všeobecné praktické lékařství a získal v tomto oboru specializovanou způsobilost. Je absolventem 1,5 letého vzdělávacího programu MHA zaměřeného na management zdravotnických zařízení na Advance Healthcare Management Institutu v Praze.

MUDr. Gabriela Hauserová

Lékařka se specializovanou způsobilostí

gabriela_hauserova.jpg

Vzdělání: 
2009 - složila atestační zkoušku z všeobecného praktického lékařství 
1996 - absolvovala magisterské studium všeobecného lékařství na 1.LF UK 

Praxe, dosažené výsledky - lékařství: 
Od roku 2010 provozovatel a lékařka nestátního zdravotnického zařízení 
(ordinace praktického lékaře) 
1997-2000 sekundární lékař na oddělení preventivní kardiologie IKEM 
1998-1999 aktivní účast v klinické studii MONICA (Mezinárodní randomizovaná studie monitorování rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob v populaci ČR) 
2005-2006 zastupující lékař v ambulanci praktického lékaře v DD- Kobylisy, Praha 8, při Gerontologickém centru Praha8 
2007-2009 absolvování předatestačních stáží dle harmonogramu daného IPVZ 
2008-2009 asistentka v ordinaci PLD Kralupy nad Vltavou dr. Čvančarová 

Tým: Gábina
Tým: Ondra
Tým: Katka
bottom of page